Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. SẢN PHẨM

[] Sữa rửa mặt đất sét đen (100ml)

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store

Sữa rửa mặt đất sét đen (100ml) (International shipping available)

Sữa rửa mặt đất sét đen (100ml) (International shipping available)

Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm Sữa rửa mặt đất sét đen (100ml)
Giá bán lẻ ₫265,848
Giá bán ₫186,094
Đánh giá sản phẩm 0
수량 수량증가수량감소
REVIEW 0ea
thời hạn vận chuyển
오후 2시 이전에 주문하시면
1일 후 제품을 만나보실 확률이 84% 입니다.
  • 1일 후 도착 확률84%
  • 2일 후 도착 확률15%
  • 3일 후 도착 확률1%
해당 데이터는 2020년도 8월 총 배송기간에 대한 확률 데이터입니다.

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
제품 선택

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
Sữa rửa mặt đất sét đen (100ml) up down 186094 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Mua

Ưu đãi

Thanh Toán

제품명  바루랩 블랙 클레이 클렌징폼
용량 및 중량  100ml
기능성 화장품 유무  해당없음
제품 주요 사양  모든 피부용
사용기한  제조일로부터 3년, 개봉 후 12개월
사용방법  세안 시 적당량을 취해 소량의 물로 거품을 충분히 내어 부드럽게 마사지한 뒤 미온수로 깨끗이 씻어줍니다.
제조국/화장품 제조업자  대한민국/제품별도표기
화장품 책임판매업자  ㈜비앤케이
품질보증기준  본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거하여 보상해 드립니다.
고객센터 1668-4529

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Thời Gian Vận Chuyển : 1 - 7 ngày
  • 정제수, 글리세린, 라우릭애씨드, 팔미틱애씨드, 미리스틱애씨드, 스테아릭애씨드, 부틸렌글라이콜, 포타슘하이드록사이드, 코카미도프로필베타인, 글리세릴스테아레이트, 피이지-100스테아레이트, 아르간커넬오일, 숯가루, 세테아릴올리베이트, 라우릴글루코사이드, 포타슘코코일글리시네이트, 솔비탄올리베이트, 페녹시에탄올, 소듐클로라이드, 향료, 포타슘코코에이트, 에틸헥실글리세린, 아라키딕애씨드, 다이소듐이디티에이, 1,2-헥산다이올, 벤토나이트, 카올린, 올리브오일, 부석, 베타-글루칸, 아라비아고무나무검, 검정콩추출물, 뽕나무열매추출물, 쌀추출물, 서양산딸기추출물, 검은깨추출물, 토탄수, 시트릭애씨드, 하이드록시프로필메틸셀룰로오스, 포타슘솔베이트
Đổi Trả

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Đã Xem Gần Đây