Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. SẢN PHẨM

[] Hadong Green Tea Sun Cream (60ml)

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store

Hadong Green Tea Sun Cream (60ml) (International shipping available)

Hadong Green Tea Sun Cream (60ml) (International shipping available)

Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm Hadong Green Tea Sun Cream (60ml)
Giá bán ₫359,918
Đánh giá sản phẩm 0
수량 수량증가수량감소
REVIEW 0ea
thời hạn vận chuyển
오후 2시 이전에 주문하시면
1일 후 제품을 만나보실 확률이 84% 입니다.
  • 1일 후 도착 확률84%
  • 2일 후 도착 확률15%
  • 3일 후 도착 확률1%
해당 데이터는 2020년도 8월 총 배송기간에 대한 확률 데이터입니다.

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
제품 선택

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
Hadong Green Tea Sun Cream (60ml) up down 359918 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Mua

Ưu đãi

Thanh Toán

제품명  바루랩 하동 녹차 수분 진정 선크림
용량 및 중량  60ml
기능성 화장품 유무  미백·주름개선· 자외선차단 삼중 기능성 화장품
제품 주요 사양  모든 피부용
사용기한  제조일로부터 3년, 개봉 후 12개월
사용방법  기초 스킨케어 마지막 단계에서 자외선에 노출되기 쉬운 피부에 골고루 펴 발라줍니다.
제조국/화장품 제조업자  대한민국/제품별도표기
화장품 책임판매업자  ㈜비앤케이
품질보증기준  본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거하여 보상해 드립니다.
고객센터 1668-4529

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Thời Gian Vận Chuyển : 1 - 7 ngày
  • 정제수, 다이부틸아디페이트, 프로판다이올, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 폴리메틸실세스퀴옥세인, 에칠헥실트리아존, 나이아신아마이드, 메칠렌비스-벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀, 코코-카프릴레이트/카프레이트, 카프릴릴메티콘, 디에칠헥실부타미도트리아존, 글리세린, 1,2-헥산다이올, 부틸렌글라이콜, 녹차추출물(1,380ppm), 인도멀구슬나무꽃추출물, 인도멀구슬나무잎추출물, 울금뿌리추출물, 홀리바질잎추출물, 참산호말추출물, 병풀추출물, 약모밀추출물, 퉁퉁마디추출물, 녹차씨오일, 바오밥나무씨오일, 펜틸렌글라이콜, 베헤닐알코올, 폴리C10-30알킬아크릴레이트, 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트, 데실글루코사이드, 트로메타민, 카보머, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 소듐스테아로일글루타메이트, 폴리아크릴레이트크로스폴리머-6, 에틸헥실글리세린, 아데노신, 잔탄검, 판테놀, t-부틸알코올, 마데카소사이드, 베타인, 세라마이드엔피, 알란토인, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 토코페롤, 베타-글루칸

Đổi Trả

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Đã Xem Gần Đây