Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. SẢN PHẨM

[] Barusol Expert BB Cream (30ml)

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store

Barusol Expert BB Cream (30ml) (International shipping available)

Barusol Expert BB Cream (30ml) (International shipping available)

Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm Barusol Expert BB Cream (30ml)
Giá bán ₫415,132
Đánh giá sản phẩm 0
수량 수량증가수량감소
REVIEW 0ea
thời hạn vận chuyển
오후 2시 이전에 주문하시면
1일 후 제품을 만나보실 확률이 84% 입니다.
  • 1일 후 도착 확률84%
  • 2일 후 도착 확률15%
  • 3일 후 도착 확률1%
해당 데이터는 2020년도 8월 총 배송기간에 대한 확률 데이터입니다.

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
상품 선택

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
Barusol Expert BB Cream (30ml) up down 415132 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Mua

Ưu đãi

Thanh Toán

제품명  바루랩 바루솔 엑스퍼트 벨벳 세럼 비비크림
용량 및 중량  30ml
기능성 화장품 유무  미백·주름개선·자외선 차단 3중 기능성 화장품(SPF50+ PA+++)
제품 주요 사양  모든 피부용
사용기한  제조일로부터 3년, 개봉 후 12개월
사용방법  스킨케어 후, 손에 적당량 취한 다음 넓은 부위부터 좁은 부위로 골고루 펴 바릅니다.
제조국/화장품 제조업자  대한민국/제품별도표기
화장품 책임판매업자  ㈜비앤케이
품질보증기준  본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거하여 보상해 드립니다.
고객센터 1668-4529

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Thời Gian Vận Chuyển : 1 - 7 ngày
  • 정제수, 사이클로펜타실록산, 티타늄디옥사이드, 소듐하이알루로네이트, 카프릴릭/카프릭트리글리세라이드, 에칠헥실메톡시신나메이트, 사이클로헥사실록산, 글리세린, 징크옥사이드, 사이클로메치콘, 알부틴, 세틸피이지/피피지-10/1디메치콘, 4-메칠벤질리덴캠퍼, 소르비탄세스퀴올리에이트, 비즈왁스, 피이지-10디메치콘, 소듐클로라이드, 황색산화철, 오조케라이트, 마그네슘알루미늄실리케이트, 페녹시에탄올, 메치콘, 적색산화철, 트리에톡시카프릴릴실란, 흑색산화철, 동백꽃수, 티트리잎수, 병풀추출물, 캐모마일꽃추출물, 감초추출물, 녹차추출물, 호장근추출물, 로즈마리잎추출물, 황금추출물, 부틸렌글라이콜, 에탄올, 향료, 아데노신, 비에이치티

Đổi Trả

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것

4.알부틴은「인체적용시험자료」 에서 구진과 경미한 가려움이 보고된 예가 있음

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Đã Xem Gần Đây