Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. SẢN PHẨM

[] Barusol Bo boost Mist (180ml)

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store

Barusol Bo boost Mist (180ml) (International shipping available)

Barusol Bo boost Mist (180ml) (International shipping available)

Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm Barusol Bo boost Mist (180ml)
Giá bán ₫372,188
Đánh giá sản phẩm 0
수량 수량증가수량감소
REVIEW 0ea
thời hạn vận chuyển
오후 2시 이전에 주문하시면
1일 후 제품을 만나보실 확률이 84% 입니다.
  • 1일 후 도착 확률84%
  • 2일 후 도착 확률15%
  • 3일 후 도착 확률1%
해당 데이터는 2020년도 8월 총 배송기간에 대한 확률 데이터입니다.

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
제품 선택

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
Barusol Bo boost Mist (180ml) up down 372188 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Mua

Ưu đãi

Thanh Toán

제품명  바루랩 바루솔 엑스퍼트 리페어 부스팅 미스트
용량 및 중량  180ml
기능성 화장품 유무  미백·주름개선 이중 기능성 화장품
제품 주요 사양  모든 피부용
사용기한  제조일로부터 3년, 개봉 후 12개월
사용방법  세안 후 눈을 감고 얼굴에 분사 후 손으로 두드리면서 흡수시켜 줍니다.
제조국/화장품 제조업자  대한민국/제품별도표기
화장품 책임판매업자  ㈜비앤케이
품질보증기준  본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거하여 보상해 드립니다.
고객센터  02-6959-1358

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Thời Gian Vận Chuyển : 1 - 7 ngày
  • 정제수, 부틸렌글라이콜, 메틸프로판다이올, 나이아신아마이드, 글리세린, 1,2-헥산다이올, 하이드록시아세토페논, 헥실렌글라이콜, C12-13파레스-9, 글라이신, 베타인, 세린, 글루타믹애씨드, 알란토인, 아데노신, 아스파틱애씨드, 류신, 알라닌, 라이신, 다이소듐이디티에이, 알지닌, 타이로신, 페닐알라닌, 발린, 트레오닌, 프롤린, 아이소류신, 베르가모트오일, 옥틸도데칸올, 히스티딘, 메티오닌, 시스테인, 센티드제라늄꽃오일, 양까막까치밥나무씨오일, 소듐하이알루로네이트, 프로판다이올, 해바라기씨오일불검화물, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 해바라기씨오일, 병풀추출물, 풍선덩굴꽃/잎/덩굴추출물, 황금추출물, 호장근뿌리추출물, 귤껍질추출물, 토코페롤, 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트, 로즈마리잎추출물, 스페인감초뿌리추출물, 녹차추출물, 마트리카리아꽃추출물

Đổi Trả

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Đã Xem Gần Đây