Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ

[] Baru Lab Wrinkle Ampoule QUÀ TẶNG Tết Nguyên Đán có hạn

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store

Baru Lab Wrinkle Ampoule QUÀ TẶNG Tết Nguyên Đán có hạn (International shipping available)

Baru Lab Wrinkle Ampoule QUÀ TẶNG Tết Nguyên Đán có hạn (International shipping available)

Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm Baru Lab Wrinkle Ampoule QUÀ TẶNG Tết Nguyên Đán có hạn
Giá bán lẻ ₫715,746
Giá bán ₫1,427,402
Đánh giá sản phẩm 0
수량 수량증가수량감소
REVIEW 0ea
thời hạn vận chuyển
오후 2시 이전에 주문하시면
1일 후 제품을 만나보실 확률이 84% 입니다.
  • 1일 후 도착 확률84%
  • 2일 후 도착 확률15%
  • 3일 후 도착 확률1%
해당 데이터는 2020년도 8월 총 배송기간에 대한 확률 데이터입니다.

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
제품 선택

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
Baru Lab Wrinkle Ampoule QUÀ TẶNG Tết Nguyên Đán có hạn up down 1427402 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Mua

Ưu đãi

Thanh Toán

제품명  바루랩 530 에스펩타이드 앰플
용량 및 중량  2ml × 30개입
기능성 화장품 유무  미백/주름개선 기능성 화장품
제품 주요 사양  모든 피부용
사용기한  제조일로부터 3년, 개봉 후 즉시 사용
사용방법  본 품 적당량을 취하여 피부에 골고루 펴 발라 가볍게 두드려 흡수시켜 줍니다.
제조국/화장품 제조업자  대한민국/제품별도표기
화장품 책임판매업자  ㈜비앤케이
품질보증기준  본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거하여 보상해 드립니다.
고객센터  1668-4529

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Thời Gian Vận Chuyển : 1 - 7 ngày
  • 프로폴리스추출물(85.3%), 글리세린, 부틸렌글라이콜, 나이아신아마이드, 1,2-헥산다이올, 정제수, 베타인, 소듐카보머, 에틸헥실글리세린, 수레국화꽃추출물,보리지추출물, 마트리카리아꽃추출물, 알란토인, 판테놀, 폴리글리세릴-10라우레이트,히아신스전초추출물, 라벤더꽃추출물, 클레리추출물, 아데노신, 다이소듐이디티에이,아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 소듐폴리아크릴레이트,하이드록시에틸셀룰로오스, 토코페롤, 꿀추출물, 흰버드나무껍질추출물, 베타-글루칸,병풀추출물, 레시틴, 락토바실러스/콩발효추출물, 녹차추출물, 폴리솔베이트20,아파노테케 사크룸폴리사카라이드, 카퍼트라이펩타이드-1, 소듐아스코빌포스페이트,아세틸헥사펩타이드-8, 글루타티온, 올리고펩타이드-29, 올리고펩타이드-32,올리고펩타이드-1, 올리고펩타이드-3, 팔미토일펜타펩타이드-4,팔미토일트라이펩타이드-1, 올리고펩타이드-6, 향료

Đổi Trả

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Đã Xem Gần Đây