Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. SẢN PHẨM

[] [Đảm bảo hoàn tiền 100%] Dầu gội ngăn rụng tóc Baru Lab Bird Biome (1.000ml)

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store

[Đảm bảo hoàn tiền 100%] Dầu gội ngăn rụng tóc Baru Lab Bird Biome (1.000ml) (International shipping available)

[Đảm bảo hoàn tiền 100%] Dầu gội ngăn rụng tóc Baru Lab Bird Biome (1.000ml) (International shipping available)

Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm [Đảm bảo hoàn tiền 100%] Dầu gội ngăn rụng tóc Baru Lab Bird Biome (1.000ml)
Giá bán ₫543,967
Đánh giá sản phẩm 0
수량 수량증가수량감소
REVIEW 0ea
thời hạn vận chuyển
오후 2시 이전에 주문하시면
1일 후 제품을 만나보실 확률이 84% 입니다.
  • 1일 후 도착 확률84%
  • 2일 후 도착 확률15%
  • 3일 후 도착 확률1%
해당 데이터는 2020년도 8월 총 배송기간에 대한 확률 데이터입니다.

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
제품 선택

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[Đảm bảo hoàn tiền 100%] Dầu gội ngăn rụng tóc Baru Lab Bird Biome (1.000ml) up down 543967 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Mua

Ưu đãi

Thanh Toán

제품명  바루랩 버드바이옴 안티 헤어로스 샴푸
용량 및 중량  1,000ml
기능성 화장품 유무  탈모 증상 완화 기능성 화장품
제품 주요 사양  모든 피부용
사용기한  제조일로부터 3년, 개봉 후 12개월
사용방법  미온수로 모발 및 두피를 충분히 적신 후, 적당량(3~5mL)을 모발과 두피에 골고루 도포하여 마사지 한 다음 깨끗이 헹궈냅니다.
제조국/화장품 제조업자  대한민국/제품별도표기
화장품 책임판매업자  ㈜비앤케이
품질보증기준  본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거하여 보상해 드립니다.
고객센터 1668-4529

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Thời Gian Vận Chuyển : 1 - 7 ngày
  • 정제수,소듐라우레스설페이트,암모늄라우릴설페이트,코카미도프로필베타인,글리세린,코카마이드메틸엠이에이,소듐클로라이드,향료,페녹시에탄올,피피지-3카프릴릴에터,폴리쿼터늄-10,멘톨,덱스판테놀,살리실릭애씨드,라우레스-3,소듐설페이트,라우릴알코올,시트릭애씨드,나이아신아마이드,소듐설파이트,소듐벤조에이트,암모늄설페이트,에틸헥실글리세린,다이소듐이디티에이,인도멀구슬나무잎추출물,인도멀구슬나무꽃추출물,락토바실러스발효용해물,1,2-헥산다이올,부틸렌글라이콜,돌콩싹추출물,쌀배아추출물,녹두싹추출물,참깨싹추출물,밀싹추출물

Đổi Trả

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것

4. 눈에 들어갔을 때에는 즉시 씻어낼 것

5. 사용 후 물로 씻어내지 않으면 탈모 또는 탈색의 원인이 될 수 있으므로 주의할 것

6. 고온 및 저온 환경에 노출 시 변색 변취 침전 등의 이상이 있을 수 있으므로 보관상의 주의를 요함

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Đã Xem Gần Đây