Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. SẢN PHẨM

[] [Đảm bảo hoàn tiền 100%] Barusol Salve Cream (Kem làm trắng)

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store

[Đảm bảo hoàn tiền 100%] Barusol Salve Cream (Kem làm trắng) (International shipping available)

[Đảm bảo hoàn tiền 100%] Barusol Salve Cream (Kem làm trắng) (International shipping available)

Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm [Đảm bảo hoàn tiền 100%] Barusol Salve Cream (Kem làm trắng)
Giá bán lẻ ₫674,846
Giá bán ₫439,672
Đánh giá sản phẩm 0
수량 수량증가수량감소
REVIEW 0ea
thời hạn vận chuyển
오후 2시 이전에 주문하시면
1일 후 제품을 만나보실 확률이 84% 입니다.
  • 1일 후 도착 확률84%
  • 2일 후 도착 확률15%
  • 3일 후 도착 확률1%
해당 데이터는 2020년도 8월 총 배송기간에 대한 확률 데이터입니다.

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
제품 선택

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[Đảm bảo hoàn tiền 100%] Barusol Salve Cream (Kem làm trắng) up down 439672 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Mua

Ưu đãi

Thanh Toán

제품명  바루랩 바루솔 엑스퍼트 리페어 살브 크림
용량 및 중량  30ml
기능성 화장품 유무  미백·주름개선 이중 기능성 화장품
제품 주요 사양  모든 피부용
사용기한  제조일로부터 3년, 개봉 후 12개월
사용방법  스킨케어 마지막 단계에서 적당량을 덜어 얼굴 전체에 골고루 펴 발라 줍니다.
제조국/화장품 제조업자  대한민국/제품별도표기
화장품 책임판매업자  ㈜비앤케이
품질보증기준  본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거하여 보상해 드립니다.
고객센터  1668-4529

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Thời Gian Vận Chuyển : 1 - 7 ngày
  • 정제수, 다이프로필렌글라이콜, 글리세린, 세테아릴알코올, 세틸에틸헥사노에이트, 옥틸도데칸올, 나이아신아마이드, 합성비즈왁스, 폴리글리세릴-2스테아레이트, 부틸렌글라이콜, 글리세릴스테아레이트, 스테아릴알코올, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 페닐트라이메티콘, 양까막까치밥나무씨오일, 하이드록시아세토페논, 비타민나무오일, 글라이신, 베타인살리실레이트, 알란토인, 해바라기씨오일불검화물, 세린, 글루타믹애씨드, 에틸헥실글리세린, 아데노신, 아스파틱애씨드, 류신, 알라닌, 라이신, 다이소듐이디티에이, 알지닌, 타이로신, 페닐알라닌, 발린, 트레오닌, 풍선덩굴꽃/잎/덩굴추출물, 프롤린, 해바라기씨오일, 아이소류신, 프로판다이올, 히스티딘, 병풀추출물, 메티오닌, 시스테인, 토코페롤, 로즈마리잎추출물, 1,2-헥산다이올, 호장근뿌리추출물, 황금추출물, 귤껍질추출물, 녹차추출물, 스페인감초뿌리추출물, 마트리카리아꽃추출물, 하이드롤라이즈드완두콩단백질, 피토스테롤, 레시틴, 스쿠알란, 올리브오일, 세라마이드엔피, 시어버터

Đổi Trả

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Đã Xem Gần Đây